Grensverleggers aan het woord

Lore - vroedvrouw neonatologie

Lore geeft alles om op de afdeling neonatologie de beste intensieve zorgen te kunnen geven. Ze is het luisterende oor én een steunfiguur voor talrijke ouders.

David - verpleegkundige operatiekwartier

David is verpleegkundige in het operatiekwartier en houdt de vinger aan de pols bij starters. Hij coacht de mentoren die op hun beurt nieuwe collega’s en studenten opleiden en begeleiden bij hun start in het operatiekwartier.

Veronique - verpleegkundig specialist longtransplantatie

Veronique coacht en begeleidt patiënten, familie en andere zorgverleners in één van de grootste centra van longtransplantaties in Europa. Ze zet in op kwaliteitsvolle, innoverende zorg vanuit haar eigen ervaring, want zelf staat ze ook nog graag in het werkveld.

Jurgen - verpleegkundige kindergeneeskunde

Na 17 jaar op de zuigelingenafdeling ging Jurgen aan de slag op kindergeneeskunde, waar hij zich verdiept in de specialisaties
kindergastro-enterologie, -hematologie en -immuundeficiënties. Hij zorgt er met plezier voor kinderen van verschillende leeftijden, met elk hun specifieke benadering.

Mirte - medisch beeldvormer

De innovatieve omgeving van het universitaire ziekenhuis vormt voor Mirte een echte uitdaging om in te werken. Naast gewone radiologische onderzoeken voert ze ook gespecialiseerde onderzoeken uit, wat haar de kans biedt om bij te leren en te groeien in haar vak.

Pieter - verpleegkundige

Pieter benutte de kansen die hij kreeg om zijn professionele carrière uit te bouwen. Als coördinerend hoofdverpleegkundige waakt hij erover dat de patiënten de beste zorgen krijgen. Dat de patiënt zich ook maximaal thuis voelt, is voor hem even belangrijk.

Een blik achter de schermen

Verpleegkundige Caro neemt je mee in het operatiekwartier

Julie vertelt over haar job op kindergeneeskunde